/ iStock/Getty Images
През 2020 г. приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби, събрани от Агенция "Митници", са в размер на над 9,160 млрд. лева, което превишава с 91.8 млн. лева (1%) планираното за годината, съобщиха от агенцията.

Данните от годишния отчет на агенцията сочат, че през изминалата година икономическата активност е била на сравнително високо ниво, което е позволило на отделни сектори да регистрират ръст от гледна точка на заплатените чрез Агенция "Митници" данъци.

През 2020 г. касовите постъпления от акциз са били в размер на над 5,444 млрд лева. Спрямо предходната година, приходите от акциз на тютюневи изделия отчитат ръст от 1.5 процента, като количествата на обложените с акциз цигари нарастват с 0.9 процента, средните ставки на акциза при цигарите - с 0.2 процента, а количествата тютюн за пушене - с 11.5 процента при запазване на акцизната ставка.

Постъпленията от ДДС при внос на стоки през 2020 г. са били в размер на близо 3,5 млрд. лева. Повишение на постъпленията на ДДС от внос спрямо предходната година се отчита при групите "Храни и напитки", "Инвестиционни стоки" и "Потребителски стоки". Понижение има при "Промишлени доставки", "Горива и смазочни материали" и "Транспортно оборудване".

През 2020 г. постъпленията от мита са били 209.9 млн. лева. От Агенция "Митници" отбелязват още, че въпреки ограничителните мерки в различните държави, на годишна база броят на обработените от агенцията товарни пътни превозни средства се е увеличил с 5,66 процента.

"Възстановяването от Covid-19 кризата ще бъде основна тема на 2021 г. не само за българските митници, но и за Световната митническа организация. Затова Международният ден на митниците - 26 януари е подходящ повод да обобщим свършеното и да си поставим задачи за следващия период, а целта е винаги активна и екипна работа в подкрепа на светлия бизнес и фиска", коментирал директорът на Агенция "Митници" Георги Костов при представяне на отчета.