/ iStock/Getty Images
Общо 61 223-ма са седмокласниците в страната и те ще се явяват на националното външно оценяване по математика, което ще се състои в 4930 изпитни зали, в 1696 училища. Над 16 000 квестори ще осигуряват нормалните условия за работа на учениците, а в училищата има и видеонаблюдение.

Изпитът за седмокласниците започва в 9.00 часа. Изтеглен е Вариант 1.

Седмокласниците се явяват на изпит по математика

Учениците трябва да носят документ за самоличност и служебната бележка с входящия номер. Те трябва да са най-късно до 8.45 часа в училищата, в които учат. Нов момент е, че през тази година седмокласниците трябва да пишат с черен химикал, а всеки изпитен комплект има свой уникален баркод.

Националното външно оценяване по математика включва тест от 25 задачи и продължава 150 минути. В теста 17 от задачите са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен. Пет от задачите са с кратък свободен отговор - числов, символен или словесен, като от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение. Три са задачите са с разширен свободен отговор и учениците трябва да опишат и аргументират изпълнението им.

За първи път през тази година оценяването на изпитните работи на седмокласниците ще е електронно, като те ще се сканират, както на държавните зрелостни изпити в 12-и клас.
Резултатите от изпитите в седми клас трябва да бъдат обявени до 27 юни. От 3 до 5 юли електронно ще се подават заявленията за участие в класирането за гимназиите.
БТА