Седмокласниците се явяват на изпит по математика

/ iStock/Getty Images
Днес е изпитът по математика от Националното външно оценяване след 7 клас. Той започва в 09:00 ч. и продължава два часа и половина, а за децата със специални образователни потребности времето е увеличено с още 80 минути. Учениците трябва да са в училището, в което учат, най-късно в 8.30 ч. Те трябва да носят служебната бележка с входящия номер, както и документ за самоличност. Ако все още нямат лична карта, това може да е бележникът или ученическата карта. Изисква се да пишат с черен химикал.
 
Тестът по математика съдържа 25 задачи от задължителното учебно съдържание, включено в програмите от V до VII клас. 17 от тях са със структуриран отговор с четири възможности, от които само един е правилен; 5 са с кратък свободен отговор, а 3 - с разширен свободен отговор.
 
Всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата, като максималният брой точки от теста е 100.
 
Над 61 хиляди са седмокласниците тази година, които ще кандидатстват за близо 2500 паралелки.
 
Резултатите от Националното външно оценяване след 7 клас ще излязат до 27 юни, а от 3 до 5 юли ще се подават документи за участие в класирането.