40% от последните класове отсъстват от часовете, сочи проверка на МОН
40% от последните класове отсъстват от часовете, сочи проверка на МОН / cнимкa: Sofia Photo Agency

Мобилни екипи на МОН направиха на 7 октомври бърза проверка в шест произволно избрани училища в София и установиха, че в едно от тях отсъстват 62 на сто от учениците в 12-ти клас. Това съобщи министърът на образованието и науката Даниел Вълчев. Той посочи, че в "най-доброто по присъствие училище" са отсъствали 29 на сто от учениците от 12-ти клас, или средно около 40 на сто са били отсъстващите от този клас в шестте училища. Отсъствията са били отбелязани в дневниците. Проверените училища са 140-то, 47-мо, 149-то, 123-то, 135-то и 22-ро, каза министър Вълчев. По думите му проверките в тези училища ще продължат и през следващите седмици, за да се види по какви причини са били направени този голям брой отсъствия.

Министър Вълчев коментира, че "12-ти клас е учебен клас и трябва да се ходи на училище" и призова дневниците да се водят стриктно от учителите и директорите. Министър Вълчев съобщи, че в тези шест училища е било проверено дали директорите са организирали подаването и съхранението от страна на учителите на декларациите за отсъствие за конфликт на интереси. В по-голямата част от училищата това не е било направено в оказания от закона срок, ще бъде проверено дали това ще стане до 15 октомври при подаването на втората декларация. Там, където това не е направено, директорът ще носи съответната отговорност, посочи министърът. Той увери, че контролната дейност на мобилните екипи в училищата в страната ще продължи.