Затварят до 70% от фирмите за изкупуване и рециклиране на метални отпадъци

Затварят до 70% от фирмите за изкупуване и рециклиране на метални отпадъци
Затварят до 70% от фирмите за изкупуване и рециклиране на метални отпадъци / снимка: Sofia Photo Agency, архив, Юлиана Николова

70% от фирмите за изкупуване, третиране и рециклиране на метални отпадъци трябва да затворят заради липсата на Общи устройствени планове в съответните общини. Това алармират от Гражданска инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране.

До днес всички фирми, притежаващи лиценз за такъв вид дейности, трябва да представят в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) скица или друг удостоверителен документ, доказващ, че площадките им изпълняват изискванията на ЗУО. В противен случай засегнатите площадки се заличават от лиценза за извършване на дейности или лицензът се прекратява служебно и търговецът е длъжен да преустанови дейността си.

Според тях 70% от фирмите в бранша ще затворят, а 177 общини остават без такива площадки от днес заради липсата на общ устройствен план. Само в 87 общини, които имат общ устройствен план (за цялата община или за част от нея), фирмите за изкупуване и рециклиране на черни и цветни метали, могат да продължат да работят и да откриват нови площадки.

Металните отпадъци от цялата страна ще се транспортират и натрупват само на територията на тези общини. Ограничението се въвежда с промените в Закона за управление на отпадъците, защото разпоредбите предвиждат, дейностите с отпадъци от черни и цветни метали да се извършват само на площадки, разположени на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение.

Според Гражданската инициатива това е в противоречие с разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), който допуска в определени случаи подробен устройствен план (ПУП) да изпълнява ролята на общ устройствен план на населеното място. 80% от изградените площадки на територии без общ устройствен план ще бъдат закрити, а направените инвестиции, напълно загубени.

До момента само 200-те фирми, членове на Гражданската инициатива, са направили около 40 млн. лева инвестиции в площадки, оборудване и специализирани машини, които са получени чрез кредити или лизингови институции през последните 10 години. По предварителни данни, за 2011 г. фирмите са внесли в държавния бюджет над 3 млн. лева корпоративен данък и още толкова данък за физически лица, които предават метални отпадъци.

Собствениците на потърпевшите фирми, членове на Гражданската инициатива, съобщават, че ще сезират Европейският съд по правата на човека в Страсбург за нарушаване на правото на собственост, както и за финансово обезщетение от държавата за направените инвестиции по места.