Търсенето на работна ръка у нас ще се увеличи през 2030-а, предлагането ще намалее
Търсенето на работна ръка у нас ще се увеличи през 2030-а, предлагането ще намалее / ThinkStock/Getty Images

Все повече ще намалява населението в трудоспособна възраст и съответно предлагането на работна сила на пазара на труда. Според прогноза на база на данни на НСИ при 80 процента трудова заетост и едва 5 процента безработица през 2030 г. ние няма да можем да достигнем обема на трудова заетост, регистриран през 2008 година. Това съобщи днес Любомир Димитров от Икономическия институт на БАН на пресконференция в БТА.

Димитров представи годишния доклад на БАН в областта на пазара на труда.

За последните две години се отчитат положителни тенденции, нивото на безработица спада от 13,1 процента през 2013 г. до 11,5 процента през 2014 година. Вече втора поредна година заетостта се увеличава. През 2014 г. е регистриран вторият най-висок растеж на БВП в периода след кризата и всички икономически сектори са отбелязали ръст, каза Димитров.

В сравнение с 2008 г., последната предкризисна година, през 2014 г. реалният БВП достига същото ниво, но нивото на заетостта остава с 10 процента по-ниско, което означава, че сме постигнали възстановяване на добавената стойност в икономиката с по-ниска заетост - тоест повишили сме производителността на труда, коментира Димитров.

Заради намаляването на населението в трудоспособна възраст все по-малко ще е предлагането на труд в икономиката, и то не само на високо квалифицирани кадри, прогнозира ученият. Работната заплата през 2014 г. отбелязва много нисък ръст - около 1 процент заради дефлацията и политическата нестабилност, показва прегледът на пазара на труда, направен от БАН.

Новите технологии намаляват шефските места

Направеното от предишното правителство за отстъпки в данъчното облагане за хората с най-ниски доходи не даде очаквания резултат, но постави въпроса дали облагането да бъде прогресивно, коментира Димитров. Идеята за данъчни облекчения за семейства с малки деца предвижда прекалено малка отстъпка в данъчното облагане, за да има данъчен или демографски ефект, но повдига въпроса дали облагането да бъде индивидуално, или семейно, посочи още анализаторът.

До 2025 г. 50% от сегашните професии ще изчезнат

Според проф. Искра Белева страната ни вече е излязла от този етап на развитие, в който висококвалифицираната и евтина работна ръка е била подкрепа за растежа. Пазарът на труда вече е силно ограничен заради протичащите отрицателни демографски процеси и този проблем ще продължи да се задълбочава, предрече тя. Според нея трябва да се вземат много бързи и адекватни мерки за намаляване на трайно безработните и за приобщаване към пазара на труда на групи хора от населението, които поколения наред остават изолирани от трудовата дейност.

Източник: БТА