След стрес тестовете: Банковата система на страната е стабилна
След стрес тестовете: Банковата система на страната е стабилна / Thinkstock/Getty Images
Изводът след стрес тестовете: Банковата система на страната е стабилна
89025
Изводът след стрес тестовете: Банковата система на страната е стабилна
Изводът след стрес тестовете: Банковата система на страната е стабилна
  • Изводът след стрес тестовете: Банковата система на страната е стабилна
  • Изводът след стрес тестовете: Банковата система на страната е стабилна

Банковата система на страната е стабилна, показват резултатите от стрес тестовете на банките, обяви във видео обръщение управителят на БНБ Димитър Радев. По думите му това е едно от основните заключения на Управителния съвет от прегледа и стрес теста. Стана ясно, че има банки на които са отправени препоръки за повишаване на капитала.

Управителният съвет на БНБ прие резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес теста на банките в България, обобщени от международната консултантска компания "Делойт", обяви във видео обръщение управителят на БНБ Димитър Радев.

Банковите лихви по депозитите и кредитите продължават да падат

Три са основните изводи по думите на гуверньора на БНБ. Първият, че банковата система на страната е стабилна:

"Капиталовата адекватност на всяка една банка, след прегледа на качеството на нейните активи, остава над минималните регулаторни изисквания. Разбира се, индивидуалните данни варират спрямо посочените осреднени числа. В зависимост от това са изготвени мерки, които за някои банки предвиждат поддържане на съществуващите капиталови буфери, докато за други са насочени към увеличаване на капиталовите буфери и намаляване на рисковите експозиции", посочва Радев.

Лихвите ниски още две години, лошите заеми намаляват

Третият извод сочи, че: резултатите от прегледа не налагат публична подкрепа на банките с ресурси, финансирани от държавния бюджет. Мерките за поддържане и подобряване на капиталовата позиция на отделните банки са основани изцяло на пазарни решения и частни източници.

По думите на Радев постигнатите много високи финансови показатели на банките през първите шест месеца на тази година ги поставят в добра изходна позиция за изпълнение на мерките, набелязани в резултат на прегледа на качеството на активите и стрес теста.