Сделките със скрап на стойност до 100 лева годишно ще се разплащат в брой
Сделките със скрап на стойност до 100 лева годишно ще се разплащат в брой / Sofia Photo Agency, архив

Сделките със скрап на стойност до 100 лева годишно ще се разплащат в брой, реши парламентът, който прие на второ четене текстове от промените в Закона за управление на отпадъците.

Досега разплащанията по сделки с отпадъци от цветни и черни метали се извършваха само по безкасов път. С приетите промени изискването за безкасово плащане няма да се прилага за разплащания към физически лица, когато общата стойност на сключените сделки с ОЧЦМ не надвишава 100 лева в рамките на една календарна година.

По повод предложенията тази сума да бъде увеличена, Станислав Иванов (ГЕРБ) обясни, че 500 кг отпадъци от бита могат да бъдат върнати за 100 лева, за 500 лева са пет тона и в това число не се включват печки, перални, а си е чист скрап. Затова той призова границата да остане 100 лева и да не се отваря кутията на Пандора.

Депутатите приеха, че общинските площадки за предаване на отпадъци ще се експлоатират самостоятелно от общината или чрез сключване на писмен договор с лице, притежаващо разрешение за извършване на тази дейност. За площадките, които се осигуряват и експлоатират самостоятелно от общината, няма да се изисква да са разположени само в промишлени зони. На общинските площадки няма да могат да се разполагат контейнери - собственост на лица, които изпълняват задълженията си индивидуално или на организации по оползотворяване, записаха още депутатите.

Георги Божинов от "БСП лява България" възрази, че частните събирачи на метали са изгонени извън града, а сега общините ще могат да изграждат площадки в населеното място до болници, детски градини. Той отбеляза, че като изградят тези площадки общините ще могат да аутсорсват дейност на частни лица.

Гласуването на второ четене на измененията в Закона за управление на отпадъците ще продължи на следващо пленарно заседание. Преди това парламентът ратифицира споразумения за консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие.

Източник: БТА