Плугчиева разпореди ежеседмичен мониторинг на работата на НАПИ
Плугчиева разпореди ежеседмичен мониторинг на работата на НАПИ / netinfo

Ежеседмичен мониторинг върху работата на Нацоинална агенция „Пътна инфраструктура” заради сериозно закъснение в управлението на проекти по предприсъединителните програми ФАР и ИСПА е разпоредила вицепремиерът Меглена Плугчиева.

Вицепремиерът Плугчиева определи като незадоволителен напредъка в работата на новата пътна агенция. Създадени са необходимите звена, надзорен съвет, събрани са декларациите за конфликт на интереси от 2200 работници и служители в нея, има изработен етичен кодекс, но още не е факт практическата работа по управлението на проектите по ФАР и ИСПА, каза тя.

Заради това закъснение и нуждата от ускорено темпо на работа в агенцията е създаден екип за ежеседмичен мониторинг върху дейността й.

Плугчиева отчете и незначителен напредък в работата на Агенцията по рибарство и аквакултури. Тя представи последните справки по оперативните програми. Сключени са близо 1500 договора за над 1,2 млрд. лева за периода май-септември тази година, като най-малко е постигната по ОП „Околна среда”.