/ iStock/Getty Images
Правителството отпусна допълнителни средства в размер до 89 998 200 лева по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. за финансиране на дейността на тол системата в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за 2019 г.

Средствата ще бъдат използвани за обезпечаване на дейностите на специализираното звено НТУ в АПИ през 2019 г., което изпълнява всички функции на агенцията като лице, събиращо пътни такси и надзор върху доставчиците на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние - националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и доставчиците на Европейската услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние (ЕУЕСТ) и върху доставчиците на декларирани данни.

Окончателно: Тол такси ще се събират не по-късно от 1 март 2020 г.


Целта е осигуряване на ефективно управление на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, за пътни превозни средства до 3,5 тона (които ще бъдат таксувани с електронна винетка), както и над 3.5 тона, които ще се таксуват по тол системата. 
БГНЕС