Обсъждат условията за снабдяване на енергодружества
Обсъждат условията за снабдяване на енергодружества / netinfo
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ ще обсъжда на открито заседание общите условия за снабдяване и разпределение на електрическа енергия на енергодружествата в Плевен, София и София област.

Регулаторът ще обсъди и заявлението на „Бизнес Енерджи” АД за получаване на лиценз за търговия с електрическа енергия.