Енергийният министър Теменужка Петкова
Енергийният министър Теменужка Петкова / БГНЕС
Изпълнението на кратко-, средно- и дългосрочните мерки за стабилизиране на ТЕЦ "Марица-изток 2" бе в центъра на разговора на енергийния министър Теменужка Петкова с представители на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда "Подкрепа". Министър Петкова ги увери, че запазването на работата на комплекса "Марица-изток" е задача от първостепенна важност за правителството, съобщават от пресцентъра на Министерството на енергетиката.

Ръководството на „Мини Марица - изток“ е с нов тригодишен мандат
 
Набелязаните краткосрочни мерки за стабилизиране на централата са изпълнени, е информирала министърът. Тя е припомнила, че "Български енергиен холдинг" ЕАД закупи необходимите квоти за работата на ТЕЦ "Марица-изток 2" до март 2020 г. Проведени са няколко срещи с Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по отношение на използването от страна на ТЕЦ-а на така наречения Механизъм за компенсиране на разходите за критична инфраструктура. Такава възможност е предвидена в Закона за енергетиката. Министър Петкова е посочила, че тези разходи, в размер на около 500 млн. лв., са включени в обосновката на ТЕЦ-а за цените през новия регулаторен период.
 
Възможността да бъде капитализиран дългът на ТЕЦ "Марица-изток 2" е обсъдена с Главна дирекция "Конкуренция" в Европейската комисия, информирала още тя. Очаква се крайното решение за увеличаване на капитала на централата да бъде взето до средата на годината.

Петкова предлага спешно да се увеличи капиталът на ТЕЦ „Марица изток 2“
 
До края на юни "Електроенергиен системен оператор" ЕАД ще анализира пазара на електроенергия. Това е една от предвидените дългосрочни мерки за стабилизиране на ТЕЦ "Марица-изток 2", като анализът следва да послужи за разработване и нотифициране пред Европейската комисия на така наречения Механизъм за капацитет.

Механизмите за капацитет са признат от ЕК легитимен метод, чрез който държавите членки могат да гарантират сигурност на доставките. Намерението на Министерството на енергетиката е през есента на 2019 г. да депозира пред ЕК избрания механизъм, така че нотификацията от страна на комисията да стане факт до края на годината.

До 2030 г. няма да закриват мощности в „Марица-Изток“

Министър Петкова е припомнила и получената безсрочна дерогация на ТЕЦ "Марица-изток 2", която също е необходимо условие за бъдещата й работа.