Кабинетът реши: Въвежда се данък „уикенд”
Кабинетът реши: Въвежда се данък „уикенд” / снимка: БГНЕС

Правителството одобри данъчни промени в проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Сред приетите от кабинета промени е имотите в населени места със статут земеделска земя и без предназначение, тоест пустеещи, да бъдат облагани с данък.

Въвежда се и ново задължение - т.нар. данък "уикенд". Той представлява разграничаване по методика на използването за лични и служебни цели на фирмено имущество. Така ако превозни средства и вещни права с данъчна основа при придобиването над 5000 лева или недвижими вещи с приспаднат данъчен кредит се използват освен за служебни и за лични цели от собственик или работници във фирма, регистрираното лице ще трябва да подаде декларация в НАП.

Плащанията в брой ще бъдат намалени от 15 000 на 5000 лева с цел ограничаване на сивата икономика, като ограничението ще важи и при плащане с чуждестранна валута, когато в левове е равна или повече от 5000 лева.

Кметовете на общините, пък да бъдат санкционирани от министъра на финансите, ако не предоставят ежедневна информация на ведомството по електронен път, предвиждат още приетите от правителството промени.