Газовата връзка с Гърция ще е готова през 2019-а
Газовата връзка с Гърция ще е готова през 2019-а / снимка: БГНЕС

Газовият интерконектор между България и Гърция трябва да влезе в експлоатация в първото тримесечие на 2019 година. Капацитетът му ще бъде 3 млрд. куб. метра с възможност за увеличение до 5 млрд. куб. метра годишно. Проектът е бил изоставен в последната година и половина и по него не са били предприети никакви действия. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова от парламентарната трибуна в отговор на въпрос от депутата Борислав Иглев от "Български демократичен център", предаде БГНЕС.

Интерконекторът ще осигури по безспорен начин диверсификация на газовите доставки не само за България, но и за региона на Югоизточна и Централна Европа и като цяло за европейската общност, каза в отговор Петкова. Тя обясни, че проектът за интерконектор има приета и влязла в сила оценка върху въздействието на околната среда (ОВОС) за България и Гърция, като процесът на съгласуване е продължил две години.
На българска територия за трасето на газопровода в областите Стара Загора и Хасково има приет и влязъл в сила подробен устройствен план (ПУБ), посочи тя и добави, че се финализират окончателните дейности по устройствен план за Кърджали. Министърът изрази надежда, до март 2015 да има влязъл в ПУБ за цялото трасе в област Кърджали.
Техническият проект за газопровода е изготвен и тече процес на съгласувания съгласно националната нормативна уредба.

В кратки срокове акционерите трябва да увеличат капитала на дружеството и процедури за права, като след тяхното приключване следва да бъдат внесени необходимите документи за получаване на строително разрешение за българската територия.
"Очакваме от акционерите в съвместното дружество да вземат окончателно инвестиционно решение за изграждането на този проект до края на май 2015 година", каза Петкова и обяви, че съгласие за това е постигнато и с гръцкия енергиен министър. Министър Петкова обясни, че това ще позволи строителната фаза на интерконектора да започне през 2016 година. Планира се интерконекторът с Гърция да влезе в експлоатация в първото тримесечие на 2019 година, даде заявка министърът на енергетиката.

По отношение на капацитета на съоръжението Петкова обясни, че първоначалният капацитет за пренос е до 3 млрд. куб. метра годишно, като при наличие на пазарна необходимост в бъдеще е заложено възможност за увеличаване на капацитета до 5 млрд. куб. метра годишно чрез изграждане на компресорна станция.

Отчитайки последното развитие на геополитичеката ситуация, правителството предприе активни действия за ускоряването на реализацията на проекта, каза Петкова. Тя обяви, че изграждането на интерконектора е получил пълна подкрепа от нашите европейски партньори. От трибуната Петкова съобщи, че в Баку се срещнала с новия министър на енергетиката в Гърция и той я е уверил, че проектът ще бъде приоритетен за Гърция. В Баку двамата са се уговорили през март да се срещнат и да видят докъде са стигнали двете държави с пътната карта по изпълнението на проекта.

Диверсификацията трябва да бъде както на източниците, така и на маршрутите, а за да се случи това, е необходим този интерконектор с Гърция, каза министърът. "През последната година и половина по този проект не са били предприети никакви действия", обяви Теменужка Петкова и добави, че в рамките на два месеца новото правителство е предприело всички необходими действия, за да ускори реализацията на проекта.