Финансовото министерство предлага законови промени за избора за втора пенсия
Финансовото министерство предлага законови промени за избора за втора пенсия / снимка: БГНЕС

Министерството на финансите публикува предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване и в закона за "Сребърния фонд". Предложенията са в отговор на критиките по влезлите в сила от 1 януари 2015 г. промени в КСО по предвидения механизъм за избор на осигуряване на хората, родени след 31 декември 1959 г., посочват от министерството.

С предложените промени се дава възможност изборът дали вноските за втора пенсия да отиват в НОИ или в частен фонд да не е еднократен.

В случай, че човекът избере да се осигурява във фонд "Пенсии" на НОИ - с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за УПФ, натрупаните средства по индивидуалната му партида се прехвърлят в Държавният фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система или т.нар. Сребърен фонд в шестмесечен срок.

Хората, които са избрали да се осигуряват във фонд "Пенсии", могат да поискат отново да се осигуряват в универсален пенсионен фонд, като промяната на избора може да се осъществява веднъж на година от последния избор. В този случай, средствата им, прехвърлени в Сребърния фонд, се прехвърлят обратно в избран универсален пенсионен фонд. По този нов ред се дава гаранция, че преведените средства от индивидуалните партиди на хората ще бъдат "съхранявани" в Сребърния фонд, посочват от МФ.

Само в случай, че хората изберат окончателно да се осигуряват в ДОО, при отпускането им на пенсия от ДОО, средствата от Сребърния фонд се прехвърлят към фонд "Пенсии" на ДОО. В този случай на хората се отпуска пенсия в пълен размер и индивидуалният им коефициент не се намалява съгласно предложените в законопроекта нови алинеи.

Предвижда се последният избор на осигуряване да се осъществява не по-късно от 5 години преди достигане на възрастта за пенсия.

За осигурените, които се осигуряват в УПФ, при отпускането им на пенсия от ДОО, за периодите на осигуряване само в ДОО, индивидуалният им коефициент по чл.70 от КСО не се намалява. За периодите на осигуряване в УПФ индивидуалният коефициент се намалява на база на съотношението между размерите на осигурителните вноски за УПФ и за фонд "Пенсии" от ДОО за съответния период.

При първоначално възникване на осигуряването за хората, родени след 31 декември 1959 г., се предвижда вместо увеличената осигурителна вноска да постъпва във фонд "Пенсии" /в размера на вноската за УПФ/, да постъпва в избран универсален пенсионен
фонд, като в случай, че човекът не избере фонд в срок от 3 месеца, да се извършва служебно разпределение в УПФ, както е действащият механизъм до 31 декември 2014 година.

Предложените промени ще бъдат основа за провеждане на ползотворна дискусия и широк обществен дебат, чиято цел е да се постигне максимален консенсус и дългосрочно решение на въпросите на пенсионната система в обявения срок - 31 март 2015 г., отбелязват от финансовото министерство.

Обсъжданията за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система ще протекат във формата на работната група към социалния министър Ивайло Калфин, в която участват представители на социалните партньори, на заинтересованите институции, както и на политическите сили, представени в парламента.