Финансовото министерство обясни за дълга и дефицита в периода 2015-2017
Финансовото министерство обясни за дълга и дефицита в периода 2015-2017 / снимка: БГНЕС

Финансовото министерство предостави информация за рефинансиране на държавния дълг и финансиране на бюджетния дефицит за периода 2015-2017 година. От ведомството на министър Владислав Горанов се мотивираха, че дават справката по повод твърдения на политици в публичното пространство за управлението на държавния дълг, с което се застрашава финансовата стабилност на държавата и се поставя под съмнение възможността държавата да финансира основните си функции в рамките на закона за бюджета. От министерството ги определиха като неблагоразумни спекулации.

Очакваният размер на погашенията по държавния дълг, в обращение към 31.12.2014 г., за периода 2015-2017 г. възлиза на около 6 млрд. евро. Очакваният размер на бюджетните дефицити за периода 2015-2017г. е около 6.5 млрд. лв. (3.32 млрд. евро) или необходимата сума за финансиране на погашения по съществуващ към 31.12.2014 г. държавен дълг и за финансиране на бюджетен дефицит за визирания тригодишен период ще бъдат необходими малко над 9 млрд. евро, съобщават от министерството.

Финансовото министерство обясни за дълга и дефицита в периода 20152017
netinfo

Забележка:

Прогнозните допускания са разработени на база:

- рефинансиране на дълга, поет към 31.12.2014 г. и залегнал по СБП за периода 2015-2017 г.;

- финансиране на планирания бюджетен дефицит по СБП за периода 2015- 2017 г.

Държавният дълг към края на 2014 г. по отчетни данни възлиза на 22,1 млрд. лв. или 27,1 % от прогнозния БВП /14.11.2014 г./