бизнесдама
бизнесдама / Thinkstock/Getty Images
България е сред първите пет държави в света по отношение на равенството на половете в бизнеса. Страната ни е на пето място по най-голям дял на жените (22 на сто), участващи в бордове на директори. Това каза министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев по време на работна среща със Съвета на жените в бизнеса в България, съобщиха от социалното министерство.

Министърът е цитирал данни от международно изследване, направено от консултантската компания EY и Института за международна икономика "Питърсън" сред 22 000 компании в 91 държави.

Жените шефове в България са малко

Според данните на НСИ 30 на сто от работодателите в България са жени, а при самостоятелно заетите делът на дамите е още по-голям - 36 на сто. Наблюденията на Евростат показват, че у нас коефициентът на заетост сред жените в трудоспособна възраст е 60,9 на сто. По този показател страната ни изпреварва Гърция, Испания, Италия, Кипър, Полша, Румъния.
 

Министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев
Министерство на труда и социалната политика

Все повече жени предприемачи в България

Министерството на труда и социалната политика насърчава участието на жените на пазара на труда. Около 60 на сто от включените безработни в програми и насърчителни мерки, финансирани със средства от бюджета, са жени, е подчертал министър Донев. Той е посочил, че през 2017 г. от държавния бюджет са осигурени 497 980 лв. за насърчаване на работодателите да наемат самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст.