Все повече жени предприемачи в България
Все повече жени предприемачи в България / Thinkstock/Getty Images

В последните години се наблюдава плавно увеличаване на дела на жените предприемачи.

По данни на НСИ жените, собственици на фирми у нас, са 30%. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, който откри Икономическия форум „Предизвикателствата пред икономиката на България".

В това отношение България е на средно ниво за ЕС, където делът на жените предприемачи също е около 30%, подчерта Лукарски. Той увери, че Министерството на икономиката насърчава женското предприемачество.

„Мнозина смятат, че светът на бизнеса принадлежи само на мъжете, но съм убеден, че без предприемчивия и иновативен дух на жените картинката на световната икономика щеше да е много по-бедна по новаторство и по идеи", добави той.

Лукарски коментира, че се подготвя стратегия, в която ще бъдат разписани конкретни мерки като обучение, наставничество, даване гласност на проблемите на жените предприемачи и съдействие за разрешаването им.

Той посочи, че в изпълнение на европейската политика за насърчаване на женското предприемачество се предвижда подкрепа за идеи от жени предприемачи, стартиращи собствен бизнес у нас.

Източник: БГНЕС