„Агрия груп холдинг” увеличава капитала си
„Агрия груп холдинг” увеличава капитала си / Снимка: Sofia Photo Agency

1,7 млн. нови акции с номинална стойност 1 лев ще издаде „Агрия груп холдинг”. По този начин компанията ще увеличи капитала си до 6,8 милиона лева.

Първичното публично предлагане на книжата ще се проведе на 29 и 30 ноември и 3 декември, а мениджър на емисията е ОББ. В инвестиционната програма на „Агрия Груп” до 2012 г. е предвидено увеличаване на обработваемите земеделски площи, построяване на маслодобивно предприятие в Девин и инсталиране на оборудване за производство на биогориво.

Още финансови новини четете в DarikFinance.bg