/ община Ямбол

Договорът за покупко-продажба на Брънековата къща подписаха кметът на Ямбол Валентин Ревански и наследниците на имота Петър Любенов Брънеков и Ясен Любенов Брънеков.

Повече от 20 години знаковата за Ямбол в архитектурно отношение къща беше изоставена. Малко са сградите в града, които и до ден днешен съхраняват неговата памет. Брънековата къща е част от културното наследство на Ямбол и важна част от историята му.

къща
община Ямбол


Община Ямбол реши да откупи къщата, защото по този начин ще бъдат създадени условия за опазване и закрила на културното наследство и ще се гарантира равен достъп на гражданите до културните ценности.

Припомняме, че на редовно заседания на Общински съвет – Ямбол,  съветниците подкрепиха предложението Община Ямбол да придобие собствеността на Брънековата къща на ул. „Анка Александрова № 1, представляваща недвижима културна ценност, като архитектурно-строителен паметник на културата с категория „местно значение“.

Министерство на отбраната ще прехвърли на община Ямбол Пехотинските казарми

Преди предложението да бъде внесено кметът на Ямбол проведе разговор с представители на Националния институт за недвижимо културно наследство. Тяхното становище беше, че Община Ямбол трябва да се възползва от възможността за закупуване на емблематичната сграда и тя отново да бъде върната на Ямбол.

къща
община Ямбол


Беше организирано допитване чрез официалната фейсбук страница на Община Ямбол. В него се включиха 7000 души, от които 92% (6440 души) реагираха положително за покупката на имота.

Брънековата къща е построена е около 1908 година, когато роденият в Трявна адвокат Петър Брънеков се установява в Ямбол. Къщата има влияние както от тревненската архитектура, така и от сецесиона в алпийски стил.

Синовете на адвокат Петър Брънеков – Тотю и Любен, са с голям принос за развитието на Ямбол. Те са редактори на вестник „Тракиец” с Лео Коен и Кирил Кръстев. Тотю Брънеков въвежда пътеписа като жанр в ямболската преса. На Брънекови дължим въвеждането и на спортната тема във вестника. Двамата братя са в ръководството на Юношеския туристически съюз „Тунджа”, участват и в основаването на археологическо дружество „Диана”, по археологията се увлича особено по-малкият брат – Любен. През 1935 г. Тотю Брънеков измисля девиза на Ямбол: „Ида от древността, отивам в бъдещето”, прави и проект за герб на Ямбол. Любен Брънеков е сред обществениците, които основават Гражданския комитет за минералната вода и е определен на първия етап от дейността му да води разговорите с Общината.

След 1944 година на първия етаж се помещават магазини, през 80-те години на миналия век има и цех на ТПК „Недялко Царев“.

къща
община Ямбол


Валентин Ревански благодари на наследниците за тяхното решение да се откажат от предложенията на другите кандидати за купувачи и да дадат възможност знаковата къща да бъде откупена от Община Ямбол. Той допълни, че целта на Община Ямбол е след ремонт къщата да бъде отворена за посещение на туристи, които ще се запознават с историята и бита на една от най-интересните ямболски фамилии от XX век.

община Ямбол