Журналистка защити правото си да снима
Журналистка защити правото си да снима / Дарик Враца

Административен съд Монтана отмени като незаконосъобразно полицейското разпореждане, с което бе забранено на журналистката от вестник „Ломпрес" Камелия Обретенова да присъства и снима в секционните избирателни комисии и в районите около тях във втория тур на местните избори, на 30 октомври, миналата година. Тогава служителят на реда, наложил административния акт, се позова на член 32, ал. 2 от Конституцията на Република България, който касае неприкосновеността на личния живот.

Полицейската забрана е наложена, след като журналистката фотографирала около ромска изборна секция мъже, които разнасяли списъци и се опитвали да контролират гласуването в полза на един от кандидатите за кмет.

„Полицейското разпореждане не само не е във връзка с конституционно гарантираните права и свободи на гражданите, но и засяга неоправдано обществения интерес, пише в изложението по дело №665 от 2011 година председателят на съда Момчил Таралански.

В конкретния случай Камелия Обретенова не само не е нарушила нечии конституционни права, а чрез полицейската забрана са били нарушени правата й да получава и разпространява информация като гражданин и да упражнява свободно своята професия на журналист. Те са защитени не само в Конституцията на Република България, но и в Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската харта за защита правата на човека и основните свободи.

При изпълнението на служебните си задължения Обретенова се е намирала на обществено място, където се осъществява публична дейност по избор на общински съветници и кметове и срещу нея не следва да се прилагат разпоредбите на чл.32 от Конституцията на Република България по начина, по който ги е разтълкувал и приложил полицейския орган, счита съдията.

Решението за отмяна на полицейското разпореждане като незаконосъобразно може да бъде обжалвано пред Върховният административен съд в 14 дневен срок.