Заключителната пресконференция по проекта.
Заключителната пресконференция по проекта. / Община Белоградчик
Отоплителната инсталация в сградата на общинската администрация в Белоградчик бе изцяло обновена. Финансирането на този проект стана по т.нар. “норвежка програма” -  с финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, въз основа на подписан Меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайнд и Кралство Норвегия.

Реконструкцията на инсталацията включва купуването на два котела за дървесен чипс и пелети с автоматизация и буферен резервоар, на нови тръбопроводи, на радиатори с термостатни глави и щранг регулатори. С реконструкцията ще се намалят многократно разходите за отопление и ще се постигне по-голяма енергийна ефективност на сградата на Общината в Белоградчик. Това бе отчетено на заключителна пресконференция по проекта.

През тази година предстои и саниране на същата сграда.