Работна среща
Работна среща / Община Белоградчик
Първа работна среща за изработката на общия устройствен план на общината се проведе в Белоградчик. Участваха ДЗЗД "Планконсулт" – фирмата, която изработва общия устройствен план, кметът на общината Борис Николов, Емил Андреев - главен архитект, инж. Иван Каменов, кметове и кметски наместници на населените места от общината и ръководители на институции в града.

Целта бе да се представят проблемни територии в Белоградчик и населените места на общината. На базата на предварително раздадени анкети, кметовете и кметските наместници трябваше да докладват за територии в рамките на съответните землища, за които има намерения за инвестиции.
По време на срещата бе заявена готовност за инвестиране в терени около града, които не са в регулация. Това са обект "Лятно кино", местността "Панаирище" и в района около обсерваторията за изграждането на планетариум.

Работна среща
Община Белоградчик

Кметът на село Стакевци сподели за заявени интереси за инвестии в областта на туризма. Предстои провеждането на срещи за публично обсъждане на общия устройствен план. Срокът за неговото приемане е до края на настоящата година. Изготвеният план трябва да се съгласува с Държавно горско стопанство - Белоградчик, РИОСВ - Монтана и още редица държавни институции.