Сградата на областната администрация във Враца.
Сградата на областната администрация във Враца. / Областна администрация Враца
Регионалният съвет за развитие на област Враца ще проведе днес съвместно заседание с Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за планиране и Регионалния координационен комитет към Съвета,  срещата започва от 10.00 ч. в заседателната зала на Областна администрация – Враца.

На заседанието ще бъде презентирана туристическата инфраструктура в петте области на Северозападния район, ще бъде представен и обсъден Годишния доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие. Представители на управляващите органи на оперативните програми ще запознаят присъстващите с актуална информация за напредъка на програмите с европейско финансиране, изпълняващи се на територията на Северозападния район.