Възможностите на дуалното професионално обучение бяха обсъдени във Видин
Възможностите на дуалното професионално обучение бяха обсъдени във Видин / Областна администрация Видин

Възможностите за прилагането на дуалното професионално обучение у нас представи вчера в Областна администрация Видин екип от Технически университет - София, воден от проф. д-р инж. Стефан Стефанов, декан на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт. Образователният форум се проведе по инициатива на неговия сътрудник - докторант Младен Младенов, който е роден и е завършил средното си образование във Видин. Той разясни перспективите пред дуалното обучение в България на базата на утвърдения и водещ в Европа германски опит.

Интерес към събитието проявиха над 100 души, сред които бяха представители на Регионалния инспекторат по образованието, училищата в областта, бизнес и неправителствени организации, граждани и медии.

Възможностите на дуалното професионално обучение бяха обсъдени във Видин
netinfo

„Идеята на дуалното обучение е бизнесът да се включи активно в осъществяването му. Предприемач, който инвестира в образование, в обучение на кадри, не си тръгва. Това осигурява предвидимост, динамика на икономиката и просперитет на региона" коментира Младен Младенов. Той изтъкна като ключово за дуалното обучение сътрудничеството между предприятията, търговските камари и професионалните училища. Според него във Видин има потенциал за развитие на тази форма на обучение, стига около идеята да се обединят местната и регионалната власт, училищата и бизнеса. „Тази среща е важна стъпка към постигането на приоритетите в програмата на правителството за създаване на предпоставки за развитие на професионалното обучение и образование в съответствие с потребностите на региона. Предстои приемане на Закона за предучилищното и училищното образование и на новите промени в Закона за висшето образование. Това е важно за област Видин, защото ние трябва да осъществим промените в образованието така, че те да отговарят на потребностите на местния бизнес и на изискванията на пазара на труда", подчерта заместник областният управител Огнян Ценков при откриването на форума.

„Единственият начин да се преодолее безработицата и кризата изобщо, е образованието", каза проф. Стефанов. В своя презентация той представи „Германски факултет при Технически университет - София - 25 години германско инженерство в България (German Engineering: made in Bulgaria)". Според декана на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, показателната за икономическия успех на Германия дуална форма на обучение е основателна причина активно да се търсят пътища за нейното прилагане в България, особено в райони с изостанало развитие като Видинския.

В хода на дискусията беше очертана идеята във Видин да стартира дуално обучение, първоначално с разкриването на курс за ИТ специалисти. За внедряването на нови идеи и добри практики ще се търсят и възможностите, които предлагат европейските оперативни програми, финансиращи проекти в сферата на образованието.

Възможностите на дуалното професионално обучение бяха обсъдени във Видин
netinfo