документ
документ / iStock/Getty Images
За временно преустановяване на приема на документи в четвъртък съобщават от Община Враца. Причината е прекъсване на електрозахранването, заради извършване на ремонтни дейности от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на 18.07.2019 г. от 12.30 ч. до 15.30 ч.
От администрацията уточняват, че Дирекция „Местни данъци и такси“ няма да прекъсва работата с граждани.