СУ Козма Тричков
СУ Козма Тричков / Дарик Враца
Иновативното Средно училище „Козма Тричков“ ще споделя своя опит в обучението по финансова грамотност с други училища в страната в рамките на Национална програма „Иновации в действие“. Това става ясно от публикувания на сайта на МОН Списък на иновативните училища със сключени два договора.

В рамките на партньорството с едно иновативно училище от Добрич и едно неиновативно от Търговище ще се създаде професионална общност, в която учителите ще споделят опита си и добрите практики, ще обединят усилия и време за постигане на общи цели и мултиплициране на добрите иновационни модели.

Предвид факта, че финансовата грамотност е необходимо условие и особено важна предпоставка за успешна житейска реализация в съвременния свят припомняме, че иновацията на врачанското училище „Обучение по финансова грамотност“ се оценява от експерти като една от най-приложимите за масовото училище заради своя практико-приложен характер и полезност на придобитите умения. Също така организационната структура на методичните единици под формата на „финансови работилници“ и актуалното учебно съдържание отреждат на учениците активна роля в учебния процес и стимулират тяхната мотивация.
 
СУ "Козма Тричков" Враца