В Бистрец опазиха водохранилището с помощта на областния управител
В Бистрец опазиха водохранилището с помощта на областния управител / netinfo

Проблем с опазвне на водохранилището в квартал Бистрец беше решен след намесата на областния управител на Враца Пепа Владимирова. Преди месец 200 жители на врачанския квартал алармират чрез подписка, че водохранилището за питейна вода на квартала се използва за складово стопанство за инертни материали. Ежедневно там се товарят и разтоварват десетки тонове пясък и чакъл, над 20-тонни камиони и багери всекидневно преминават през центъра на Бистрец.

 „Не се спазва наредбата за експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, въздухът е запрашен и директно попада в питейната вода за Враца. В съседство има и детска градина, замърсява се и допълнителното водохващане на водата от планината, която хората предпочитат за пиене", пише в жалбата.

В исканията си жителите на кв. Бистрец настояват също вододайната зона да бъда заградена и маркирана като такава, да бъде ремонтиран пътят и парапетът на моста, разрушен от камионите, да бъде ремонтирана и площадката пред чешмите, както да има и строг контрол на влизане и излизане в зоната.Площадката се стопанисва от ВиК - Враца.

След намесата на областния управител дружеството премести депото  за инертни материали на друго място и движението на тежкотоврани коли и техника е прекратено. Проблемът е разрешен след разпоредена от Пепа Владимирова проверка и становище по казуса от страна на временно изпълняващия длъжността кмет на Враца г-жа Светла Кръстева, директора на Басейнова дирекция Тошко Тодоров и РИОСВ.