Благотворителен концерт на ученици от ПМГ Враца
Благотворителен концерт на ученици от ПМГ Враца / Дарик Враца
Националното звено за координация на eTwinning проектите на Европейската комисия високо оцени проекта на ППМГ „Акад. Иван Ценов” на тема „Раздвижи тялото и ума си - здравословен живот за юношите”.  Калина Николова, която е координатор на проекта и старши учител по английски език в гимазията, получи Национален знак за качество, който се връчва на учители с отлични eTwinning проекти. Присъждането на наградата показва, че проекта е достигнал определено ниво от националния и европейския стандарт.
 

Националният знак за качество, връчен на учителя, се съпътства и от ученически знак за качество, който ще получат най-активните членове от екипа. Присъдената награда доказва, че темата на проекта е значима, използвани са разнообразни педагогически методи, а учениците са активни участници чрез различните роли, в които влизат. Участниците в проекта взаимодействат със своите партньори, използвайки различни методи и eTwinning инструменти.
 
Кметът поздрави учителите във Враца

В оценката на Националното звено за координация се казва, че става дума за „международен многопластов проект, съпътстващ Еразъм + проект, разглеждащ актуални теми от необичаен ъгъл. Дейностите следват общ план на проекта. Работното пространство е правилно построено, използвани са множество актуални Web 2.0 инструменти за демонстриране на общите продукти. Личи много добро разпространение на резултатите.”
 

Освен конкретно признание за високото ниво на eTwinning дейностите на екипа, присъдената награда е и публично утвърждаване на поетия от училището ангажимент за качество и откритост на европейското сътрудничество. Подобен род инициативи поощрява учениците да продължават да участват и да работят в дейности за международно сътрудничество с увереността, че техните усилия са признати.
 

Ръководството на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ - Враца поздрави Калина Николова и нейните ученици за получената награда.