Багер започна събарянето на опасната сграда на улица "Остри връх" във Враца след кратка съпротива на част от настанените в нея 12 ромски семейства.

Преди това Албена Кьосева, главен експерт "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" към областната администрация във Враца прочете официално на присъстващите обитатели на сградата заповедта на областния управител за нейното премахване.

Премахват опасна сграда във Враца със самонастанили се ромски семейства

Постройката, която е част от бившите казарми, е държавна собственост. Премахването е наредено на собственика със заповед на кмета на община Враца, тъй като старата сграда е с нарушена конструкция, негодна е за обитаване и има опасност от самосрутване.

Присъстващите роми не приеха заповедта и заплашиха, че ще се качат на покрива на сградата и няма да позволят нейното събаряне. Това накара полицейските екипи да се намесят и да изведат хората, които бяха се наредили пред входа на постройката.
БТА