РИОКОЗ направи 190 проби
РИОКОЗ направи 190 проби / netinfo

190 проби на хранителни продукти, козметика и напитки е извършила за изминалата седмица дирекция “Лабораторни изследвания” към Регионалната инспекция по контрол на общественото здраве Враца.

Проверени са 11 броя хляб и хлебни закуски, 4 вида безалкохолни, 9 броя води, готварска сол, брашно и др. Всички проби са стандартни. Няма отчетени изменения от пределно допустимите норми и при изследванията на атмосферен въздух.