Промотираха професионалното образование
Промотираха професионалното образование / ГЕРБ Враца

Областен младежки форум „Посланици на професионалното образование" се проведе във Враца. Той е иницииран от "Младежи ГЕРБ" Враца. Младежи от област Враца раздаваха информационни материали на ПТГ„Никола Вапцаров" - Враца, ПГ"Димитраки Хаджитошин" - Враца и ПГТР - Враца. Целта бе да се популяризират сред завършилите основно образование ученици и техните родители възможностите, които осигуряват за професионално, съчетано с дуално обучение в гимназиален етап, професионалните училища в област Враца.

По-късно в залата на хотел "Хемус" се проведе и срещата на МГЕРБ. Във форума се включиха младежи от цялата област. Официални гости бяха председетелят на Младежки ГЕРБ и народен преставител Георг Георгиев, народните представители от област Враца инж. Петя Аврамова - областен координатор на ГЕРБ и Красен Кръстев, както и общинският ръководител на партията Малина Николова.

„Нашата насока като млади хора трябва да бъде в полза на професионалното образование, като основа за бъдеща квалификация и реализация на младите хора. Смятам, че в този процес ние, като младежи имаме основна роля и трябва да положим усилия за да утвърдим професионалното образование", това заяви при откриването на форума Георг Георгиев. Народният представител инж.Петя Аврамова приветства всички участници в инициативата. Тя пожела на младежите ползотворна работа и изрази надежда идеите им да бъдат приложени и на практика.

лед провеждането на Младежката инициатива участниците във форума разработиха и собствена стратегия за промотиране и подпомагане на професионалното образование на областно ниво. С нея "Младежи ГЕРБ" - Враца предложиха на председателя на МГЕРБ мултиплицирането на идеята в цялата страна.