/ IStock
Новите заместници на административния ръководител на Окръжна прокуратура във Враца- прокурорите Силвия Миленкова и Елена Станева-Кирова са встъпили в длъжност, съобщиха от обвинението.

Миленкова и Станева-Кирова, която е определена и за говорител на Окръжна прокуратура-Враца, бяха избрани за заместник окръжни прокурори на заседания на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Прокурор Силвия Миленкова е завършила висшето си юридическо образование в Софийския университет "Св. Климент Охридски". През периода 1999-2004 г. е работила като прокурор в Районна прокуратура, а след това в Окръжна прокуратура.

Била е наблюдаващ прокурор по едно от първите дела срещу организирани престъпни групи в страната - групата на Йордан Тонов, създадена с цел разпространение на наркотични вещества и склоняване към проституция.

Прокурор Елена Станева-Кирова е завършила висшето си юридическо образование в Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград. От 2003 г. до 2010 г. е работила в Областната дирекция на МВР във Враца.

През 2010 г. с Решение на Висшия съдебен съвет тя е била назначена на длъжност "младши прокурор" в Районна прокуратура-Враца, а от 2018 г. е повишена в ранг "прокурор в Окръжна прокуратура".