Всички 299 секции във Враца са отворени. Към момента няма сигнали за нередности и нарушения на Изборния закон.

Говорителят на Районната избирателна комисия адвокат Красимир Колев съобщи, че е имало неявили се членове на избирателни комисии, включително председатели, заместник-председатели и секретари. Той заяви, че местата своевременно се попълват и съвсем скоро всички комисии ще бъдат окомплектовани. Има информация за само една неработеща машина за гласуване.

Още на входа на сградите, в които са разположени избирателните секции, хората са посрещани с дезинфектант. Ще бъде измервана и температурата на гласоподавателите. Те ще изчакват на дистанция от метър и половина.

В 234 от 299 секции, ще има и машини за гласуване. Тази година тъмните стаички са с гръб към стената, за да не се налага на избирателите да докосват предпазни паравани.
NOVA