/ Дарик Враца
Агенцията за социално подпомагане намали наполовина средствата за финансиране на програма „Независим живот” за Монтана от началото на тази година. Това съобщи кметът Златко Живков. 

През миналата година общината бе един от големите бенефициенти с проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По него повече от 400 души с различни заболявания са ползвали различни услуги. 150 са имали личен асистент, за останалите са осигурявани специализирани услуги от медицинско лице, рехабилитатор и психолог.

Проектът изтече в края на септември и от октомври финансирането и управлението му бе поето от държавата, респективно от Агенцията за социално подпомагане. След споразумение между Община Монтана и агенцията потребителите са намалени до 160. 

122 са личните асистенти и домашен помощник до 31 декември. 61 хиляди лева са необходими месечно за финансовото осигуряване на проекта. От държавата са одобрени 28 хиляди лева за община Монтана.

Това налага ново предоговаряне с наетите хора. За сравнение досега за четиричасов работен ден един личен асистент е получавал чисто 326 лева, вероятно месечното му възнаграждение сега ще падне до 246, за по-малко работно време.