Млада жена се бори с тежко онкологично заболяване, а хората от родния й град Роман опитват да й помогнат чрез редица благотворителни инициативи.

Част от тях са предимно в социалните мрежи, но сега се налага да опитат и други начини, защото за болната жена е ценна всяка минута.

Единствената надежда за Деница е лечение в Турция,
за което за нужни средства, с които семейството й не разполага.

Дарителска сметка:

BG56RZBB91551015085925
BIC: RZBBBGSF
Валута: EUR-КБС БАНК
Титуляр: ДЕНИЦА ТОНИЕВА НИКОЛОВА