Ващанция в Чипровци
Ващанция в Чипровци / Нели Василева
Ваканцията за третокласниците от Чипровци започва с приключение. От 7 до 27 юни децата ще откриват съкровищата на родния край и ще предложат свои решения как да бъде опазено уникалното културно и природно наследство на региона.  ОУ „Петър Парчевич”, гр. Чипровци  стартира  проекта „Пазители на съкровища”, като се надява той да бъде една устойчива инициатива за интересни занимания на децата сред природата и в Историческия музей.  Организаторът на проекта Йорданка Ангелова, водена от принципите на програма „Заедно в час”, цели във всички дейности да развива уменията в своите ученици -презентиране и работа в екип, както и  нагласата „Аз мога”.
 
Партньори на проекта са: Исторически музей,гр. Чипровци, който приема и помага в обучението на бъдещите екскурзоводи и Община Чипровци, която осигурява транспорт по време на проекта. Част от участниците ще продължат своята изследователска дейност с образователен курс „Зелено училище“ в град Вършец, благодарение на Сдружение  „Център за развитие Монтанезиум“, в качеството му на Бенефициент по проект: “Образованието чрез „Зелено училище“ като насърчаване на устойчивото ползване на културното и природното богатство и ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на „Програма Interreg V-A Румъния-България“ .