Диян Стаматов гостува във Враца
Диян Стаматов гостува във Враца / Областна администрация - Враца

Заместник министърът на образованието и науката Диян Стаматов и областният управител на област Враца Малина Николова и проведоха работна среща с директорите на професионални гимназии от региона, с експерти от Регионалното управление на образованието - Враца, с представителите на общините и на работодателите. Темата на форума бе „Професионалното образование - ключов фактор за развитие в Област Враца".

Областният управител Малина Николова приветства участващите и акцентира върху важността на срещата. „2644 са завършващите 7 и 8 клас ученици от областта, които в предстоящата година трябва да направят информиран избор за своето бъдещо развитие, а след това и за своята успешна реализация. Именно затова се обединяваме около предизвикателството да отговорим на значимите въпроси, за да направим професионалното образование в областта достъпно, привлекателно и отговарящо на потребностите на бизнеса", каза Николова.

Заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов от своя страна поясни, че целта на подобен вид срещи е осъществяването на добра комуникация между трите основни фактора за развитието на професионалното образование- директори, представителите на общинските администрации и на бизнеса.

„Насочваме съвместните си усилията за създаването на съвременни специалности, съвременни профили и същевременно на съвременен прием", заяви Диян Стаматов при откриването на срещата.

Началникът на Регионалното управление на образованието Галина Евденова направи детайлен анализ на професионалното образование на територията на областта, като отбеляза необходимостта от балансиран прием.

По време на срещата бяха поставени и дискутирани основните теми, засягащи необходимостта от квалифицирани кадри за нуждите на бизнеса от региона.

Заместник - министър Диян Стаматов поясни, че е необходимо професионалните гимназии да се включат активно в програмите за квалификация на учителите.

„Колкото по-добре подготвени са преподавателите по професии, толкова по-високо ще е нивото на училищата", подчерта Стаматов и напомни, че през следваща година стартира проект за квалификация на учители по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", в който са заложени обучения за 17 000 педагогически специалисти.

„В момента министерството разработва и друг проект по същата оперативна програма, който ще осигури квалификация приоритетно на учители от професионалните гимназии", каза още заместник-министърът.

На срещата стана ясно, че от 2017 г. стартира и проект за дуално обучение, в който могат да се включат 100 паралелки от професионалните гимназии в цялата страна.

Проектните предложения на училищата ще бъдат финансирани в размер от 100 000 до 200 000 лв. за въвеждане на повече практически часове, актуализиране на учебните планове и осигуряване на заплащане за учениците, които полагат труд в реална работна среда.

Заедно с областния управител Малина Николова, Диян Стаматов посети щандовете на професионалните гимназии, представящи уменията и таланта на учениците. „Апелирам повече средни училища в страната да въведат паралелки с професионално обучение. Враца е добър пример за това, тъй като в следващия план-прием ще има предвидени по една или две такива паралелки във всяко средно училище", каза в края на срещата зам.-министърът.