БТПП отбеляза годишнината си и във Видин
БТПП отбеляза годишнината си и във Видин / Областна администрация Видин

Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) - Цветан Симеонов, и на представителството във Видин (ВТПП) - Красимир Кирилов, гостуваха в областната администрация в дунавския град. Двамата бяха посрещнати от заместник областните управители Елка Георгиева и Албена Георгиева, които от свое име и от името на областния управител Момчил Станков, ги поздравиха по повод отбелязването на 120 години от създаването на БТПП и 25-годишнината на ВТПП.

„Отбелязването на тези две юбилейни събития е повод да изразя уважението и възхищението си към хората, които през всички тези години изградиха и утвърдиха националния и международен авторитет на Търговско-промишлената палата. Нещо повече: доказаха, че тя съществува и е необходима, защото служи на стопанския напредък, движен от новите идеи, предприемчивостта и сътрудничеството", написа в поздравителния си адрес областният управител на Видин. Момчил Станков пожелава на ръководството и членовете на търговско-промишлените палати да бъдат все така активни, иновативни и полезни с подкрепата си за бизнеса и обществото в региона и страната. „Нека винаги са успешни дейностите и инициативите, с които допринасяте да бъдем част от интегрираната общност на Европа и модерния свят", подчертава областният управител.

По време на срещата заместник областните управители обсъдиха с гостите си възможностите за сътрудничество. В разговора беше акцентирано върху инициативи, насочени към модернизирането на образованието за нуждите на бизнеса.
Председателят на БТПП отбеляза, че българската икономическа среда остава благоприятна за инвестиции, за разлика от пазара на труда, който все по-остро изпитва недостиг на квалифицирана работна ръка. Според Цветан Симеонов този проблем може да се преодолее чрез стимулиране на трудовата мобилност и обученията на младите хора по предприемачество и професионална квалификация.

Заместник областният управител Елка Георгиева запозна гостите с проекта на инвестиционната програма за целева подкрепа на развитието на Северозападна България. В нея са заложени цели и приоритети, свързани с повишаване на заетостта на населението и привличане на инвестиции в икономически изоставащите райони в страната.