АРИР Враца - в помощ на сектор Текстил и облекло
АРИР Враца - в помощ на сектор Текстил и облекло / ТПП Враца
АРИР Враца - в помощ на сектор "Текстил и облекло"
59160
АРИР Враца - в помощ на сектор "Текстил и облекло"
  • АРИР Враца - в помощ на сектор "Текстил и облекло"

Днес приключва семинара за обмяна на добри практики в сектор „Текстил и Облекло" по проект PLUSTEX, по който партньор е Агенцията за регионално и икономическо развитие Враца. Проектът е финансиран по Оперативна програма  „INTERREG  ІV C" за транснационално сътрудничество. Участват представители на България Полша, Португалия, Англия, Литва и Италия.

Целта на проекта е да се подпомогне сектор „Текстил и облекло" чрез споделяне на постиженията и планиране на успеха, запазване на традициите и усвояване на нови технологии, привличане на заинтересовани страни за разработване на политики в областта на текстила и в крайна сметка увеличаване на конкурентоспособността на един от най-старите браншове в Европа в условията на голяма външна конкуренция и икономическа криза.

„Искаме да изведем най-доброто в сектора на текстила и облеклото, да го тестваме и в последствие да го предложим на фирмите от бранша в страните-партньори.

Всички тези държави, които са участници в проекта, са част от една Конвенция на текстила, към която искаме да присъединим и Враца, която има традиции в тази област. Всички заедно съзнаваме, че секторът страда и затова сме го избрали, за да можем да допринесем, да сме в полза на този сектор", обясни Илияна Филипова, председател на Управителния съвет на АРИР.

В рамките на проекта се провеждат срещи във всички страни-партньори със заинтересованите страни - местна и държавна власт, бизнес подкрепящи организации, фирми от сектор „Текстил и Облекло", експерти, научни работници и др.

Всяка една от държавите участнички трябва да представи добра практика  от бранша, а двете най-добри ще бъдат популяризирани.