226 проверки направи РИОКОЗ - Враца
226 проверки направи РИОКОЗ - Враца / netinfo
34 са регистрираните остри респираторни заболявания за изминалата седмица, съобщават от Регионалната Инспекция по Опазване и Контрол на Общественото Здраве – Враца. Дирекция “Здравен контрол” извърши 226 проверки. Съставен е 1 акт за санитарно нарушение, издадено е и 1 предписание за отстраняване на хигиенни нарушения.

175 бр. проби са направили от дирекция “Лабораторни изследвания". От тях: 16 броя води, 3 проби на брашно, 3 на готварска сол и 3 на безалкохолни напитки. Всички проби са стандартни.

От лаборатория “Атмосферен вьздух” са направени 150 проби, които са в нормата.