/ Деян Герговски/dariknews.bg
От днес до 30 октомври се забранява къпането и ползването на водните площи по цялото поречието на река Дунав на територията на област Видин.

Областният управител Огнян Асенов е издал заповед, на основание Закона за водите и във връзка с писмо от Регионалната здравна инспекция.

Здравната инспекция в писмо е изразила становище, че "водите на река Дунав не съответстват по микробиологични показатели на Наредба 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане и не могат да се ползват безопасно за къпане".

Заповедта на областния управител ще бъде сведена до знанието на съответните кметове и кметски наместници за изпълнение и на учащите се лица, чрез Регионално управление на образованието - Видин. 
БТА