Река Дунав е опасна за къпане
Река Дунав е опасна за къпане / netinfo

Забранява се къпането и плуването в река Дунав и всички останали водни площи – канали, водоеми, реки, изкуствени езера, създадени при изкопаване на инертни материали на територията на община Лом. Заповедта на кмета Пенка Пенкова е издадена въз основа на данните на РИОКОЗ-Монтана за качеството на водата в река Дунав.

 „Извършените от РИОКОЗ – Монтана лабораторни анализи на водни проби, взети от река Дунав до момента, не отговарят на задължителните норми и изисквания на Наредба №11 за качеството на водите за къпане. Водните площи не отговарят на изискванията на Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяването на водните площи, за осигуряване безопасността на хората.

Моля да предприемете съответните мерки за забраняване ползването на водните площи на река Дунав на територията на град Лом, като за целта бъде издадена Ваша заповед за забрана, която да изпратите в РИОКОЗ – Монтана в едноседмичен срок от издаването” – се казва в писмото на д-р Даниела Караилева, директор на РИОКОЗ – Монтана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

онтана.