/ Община Горна Оряховица
По проект "Патронажна грижа" в община Белоградчик помагат на хора в нужда, съобщават от кметството. Дейностите по проекта се изпълняват от април и ще продължат до началото на май 2022 г. като за тях са осигурени над 276 000 лв. по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", уточняват от общината.

По проекта се предоставят почасови мобилни здравно-социални услуги на нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора. Оказва им се психологическа подкрепа и консултиране, допълват от общината. На хората, включени в патронажната грижа се доставят храна и продукти от първа необходимост, включително лекарства.

Всички общини в Разградско предоставят патронажна грижа на хора в нужда

Услугите, които се предоставят включват също заплащане на битови сметки, както и предоставяне на административни справки, допълват от общината. Заплащането на битовите сметки и продуктите, които са закупени, е със средства на потребителите. По програмата са осигурени грижи за 25 възрастни и хора с увреждания като за тях се грижат шест лица.

Другото направление по програмата, която изпълнява община Белоградчик, е превенция на COVID-19 в социалните услуги, което включва мерки за дезинфекция в сградите на социални заведения, както и тестване на персонала и на потребителите за COVID-19. На територията на община Белоградчик функционират шест социални услуги, делегирани от държавата. Те са с капацитет 92 места. Освен работещите в тези заведения 66 души, са назначени още за срок от една година 14 санитари и хигиенисти, които се грижат за дезинфекцията и хигиената.
БТА