Със заповед на председателя на Окръжен съд-Видин, Илия Илиев се отменя провеждането на открити съдебни заседания заради усложнената епидемична обстановка и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия.

Заповедта е в сила за периода 19 октомври до 2 ноември, включително и е публикувана на сайта на Окръжен съд. Предупредени са също председателите на Районен съд Видин, Районен съд-Кула и Районен съд-Белоградчик.

Здравните власти с разяснения за новите COVID мерки

Изключение ще има само за делата с неотложен характер, а предварително насрочените за този период съдебни заседания ще бъдат отложени за нови дати. Страните по делата ще бъдат уведомени по телефон или на електронна поща.

В деловодствата и канцелариите ще се дават дежурства от един служител при постоянна дезинфекция и проветряване.
БТА