/ / iStock/Getty Images
Във Великотърновската болница беше открито изцяло обновеното и ремонтирано хирургично отделение.

Ремонтът и съвременното оборудване са на стойност 350 хиляди лева, предоставени от Министерството на здравеопазването.

За отделението е закупен нов скенер за подобряване на диагностичната и лечебна дейност, а средствата за него - 760 хиляди лева, също са от бюджета на Министерството на здравеопазването.

През хирургичното отделение в най-голямото лечебно заведение годишно се приемат над 1000 пациенти, като повечето от тях са по спешност, което налага адекватна, бърза и надеждна диагностична апаратура, какъвто е новият скенер, посочи директорът на болницата.

През следващите месеци предстои в съседство до хирургичното отделение да бъде преместено отделението по ортопедия от друг болничен корпус. Средствата за ремонта на помещението и за оборудването му ще бъдат за сметка на болницата в размер на 450 хиляди лева.
БТА