В. Търново впечатли с кандидатурата си за Европейска столица на културата
В. Търново впечатли с кандидатурата си за Европейска столица на културата / Дарик нюз, архив

Велико Търново направи впечатляващо представяне на своята кандидатура за Европейска столица на културата по време на организираната в Пловдив българо - италианска международна конференция, посветена на най- авторитетният и престижен европейски културен проект.

В рамките на конференция на тема "Бъдещето на историческите градове в контекста на инициативата „Европейска столица на културата" своите кандидатури презентираха почти всички български градове, както и италианските Сиена, Перуджасизи, Матера, Равена, Бергамо, Палермо, Мантуа.

Презентацията на Старата столица впечатли всички със своята оригинална и креативна идея за програмата от специални събития под слогана „Творим Щастие".

Представители на много от италианските градове- кандидати заявиха интерес и желание да партнират активно с Велико Търново. Според техните оценки за концепцията, предложена от Старата столица тя е напълно адекватна на най- модерните европейски и световни модели на създаване, планиране и реализация на културни политики и индустрии.

От своя страна Велико Търново получи възможност да се запознае с визиите и стратегиите на италианските градове - кандидати, да оцени техните идеи и проекти. Изключително ценен опит беше споделен в областта на оживяването и поддържането на старите части на историческите градове. Коментирана беше необходимостта да се полагат усилия за да се поддържа изключително крехкият и деликатен баланс между естественото желание от една страна да се привличат все повече туристи, а от друга да се прилагат системни и последователни политики за защита идентичността на градовете с богато културно- историческо наследство.

Предстои още през следващата седмица Велико Търново да стане партньор в реализирането на проект на град Равена. В рамките на сътрудничеството по този проект ще бъде популяризиран римският град Никополис ад Иструм, като част от историята, която ще бъде разказана чрез събитията по проекта на град Равена „Готите и ние".