/ netinfo
Телеметрична система вече следи в реално време нивата на реките Янтра и Белица. Три съвременни устройства, оборудвани с прецизни радарни сензори, са монтирани в речни участъци във Велико Търново, Килифарево и край с. Пушево. Данните от тях постъпват в контролния център в общината.

Освен контрол във всеки един момент, системата пази данните за последните 30 денонощия. Тя позволява съставянето на прогнози за движението на нивата на водите. При промяна на водното ниво спрямо предварително зададени критерии, в контролния център постъпват предупредителни или съответно - аварийни сигнали.

Телеметрична система следи в реално време нивата на Янтра и Белица
netinfo

Системата е проектирана да може да работи до четири денонощия автономно по отношение на захранването, в случай, че то бъде засегнато от авария. Инвестицията е осигурена по общинската инвестиционна програма и е част от мерките за превенция и управление на рисковете от наводнения.

Първият система е монтирана във Велико Търново и се намира на моста на улица „Сан Стефано“ в кв. „Чолаковци“. Именно там е една от критичните точки на нивото на р. Янтра. Втората и третата система са поставени на мостовете в с.
Пушево и в Килифарево, като първата следи Янтра, а втората - притока й Белица.

Новата система позволява данните да бъдат своевременно изпращани до всички институции, имащи отношение към превенция и управление на рисковете от наводнения, бедствия и аварии.

В процес на разработване е и софтуерно решение, което ще позволи информацията за речните нива на Янтра и Белица да бъдат достъпни в сайта на Община Велико Търново. По този начин те ще бъдат публично достъпни във всеки един момент.