/ БГНЕС
Студенти от различни факултети на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" заместват отсъстващи и болни учители в едно от големите училища във Велико Търново.

БГНЕС

Ангел Янчев, който е директор на СУ "Вела Благоева" изброи, че в момента двама третокурсници от специалност "Педагогика" укрепват учителския колектив в училището.

74 нови случая на Covid-19 и 5 починали във Великотърновско

Младите хора са наети на трудови договори и са удовлетворени, че прилагат на практика това, което учат в университета. 23-годишният Преслав Николаев учи „Педагогика на физическото възпитание” във Великотърновския университет.

От 17 години е активен спортист - тренирал е карате, баскетбол и фитнес. Преподава на петокласници и на ученици от 9 до 12 клас. “С удоволствие бих заел тази позиция като учител за постоянно, за по-дълго време, бих направил една кариера като учител след като изживях тази емоция, която изживявам в момента.

БГНЕС

Мисля, че определено това бъдещето за мен“, каза Преслав Николаев. Мария Банова, учи “Начална училищна педагогика с чужд език- английски” сподели, че е избрала точно това за бъдещата си провесия. „Така че ще се радвам, ако след години стана учител“, не скри тя.
БГНЕС