/ Община Елена
С откриваща пресконференция официално стартира проектът „Култура във вечността“, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие. Пред участниците кметът инж. Дилян Млъзев подчерта, че този проект е важен за община Елена по няколко причини.

В Елена разкриват Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи

Той е първият трансграничен проект, реален е и с много очаквания от еленчани, тъй като ще бъде възстановено в предишния му вид емблематичното за града училище, изгоряло преди години. С някои от дейностите по проекта то ще се превърне в художествена галерия и място за организиране на събития от културния календар на общината.

Най-интересното от културния календар на Община Елена за 2019 г.

Устойчивостта на проекта ще е от полза за насърчаване на културния туризъм и използване на културното наследство, каквато е и неговата цел. Очакванията са и за продължително партньорство между двете общини – Елена и Меджидия.

В пресконференцията участва и екипът на проекта от румънска страна. Експертът Андреа Кириак представи партньорската община и важни културни събития, които се случват при тях. Фестивалът на историческите възстановки в Меджидия в началото на м. май е включен в една от дейностите на проекта – насърчаване на културния туризъм.

В навечерието на 3 март в Елена се проведе ученическа викторина

В тази връзка с тази дейност ще бъде изготвена стратегия за валоризиране и популяризиране на културното наследство и насърчаване на културния туризъм между двете общини, ще се направят и  съвместни туристически пакети. За културния обмен са предвидени четири пленера за изобразително изкуство и 12 занаятчийски ателиета и в двата града.

Проектът „Култура във вечността“ представи неговият ръководител Светослав Петров, експерт „Културно наследство“ в община Елена, която е водещ партньор.

Продължителността е 36 месеца с краен срок за всички дейности 12 септември 2021 година. Стойността на проекта е в размер на 1 411 373 евро, от тях 962 330 евро са за община Елена. Над 183 000 евро е съфинансирането от държавните бюджети на България и Румъния, собственият принос на партньорите е 28 241 евро.